Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ เช่าไฟแฟรช/LED

อุปกรณ์ถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้เช่า


เช่ากล้อง Mirrorless

เช่าอุปกรณ์ การ์ดความจำ

เช่าเลนส์ Wide

เช่าเลนส์ Macro

เช่าเลนส์ Telephoto

เช่าเลนส์ Normal

เช่า Flash&LED ไฟแฟรชสตูดิโอ

เช่า Flash&LED แฟรชหัวกล้อง

เช่า Flash&LED ไฟต่อเนื่อง LED

เช่าอุปกรณ์ Focusing Rail

เช่าอุปกรณ์ ที่จูนเลนส์

เช่าอุปกรณ์ Flash Trigger

เช่าอุปกรณ์ ขาตั้ง

เช่าอุปกรณ์ SoftBox/ร่ม

เช่าอุปกรณ์ Lens Adapter

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***