Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

เช่า Nanlite PJ-BM Projection Attachment with 19° Lens for Bowens Mount

ค่าเช่า 500 บาท/วัน

Projection mount สำหรับ ไฟ Bowen Mount สำหรับปรับแสง focus ให้คม หรือ ใส่ Gobo หรือเจลสี เพื่อให้เกิดสีหรือรูปร่างของแสงตามต้องการ (อุปกรณ์มีน้ำหนักมากต้องใช้รถมารับเท่านั้น)

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: @lightandlens

รายละเอียดไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Nanlite PJ-BM Projection Attachment with 19° Lens for Bowens Mount สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Nanlite PJ-BM Projection Attachment with 19° Lens for Bowens Mount

 • Mount: Bowen
 • Beam Angle: 19 Degrees
 • Weight: Bowens Mount Projection Attachment ไม่รวมเลนส์มีน้ำหนัก 4.2 กิโลกรัม และเลนส์ 19 องศา น้ำหนัก 3.8 
 • Size: 399 × 267 × 441mm 
 • Test กับไฟรุ่นต่อไปนี้แล้ว Nanlite FS200 (แสงเป็นเม็ดๆเล็กน้อย), FS300 (ไฟเป็นเม็ดๆเล็กน้อย) ,FS300B (แสงปกติ), Forza 500 (แสงปกติ), Forza 720 (แสงปกติ), Aputure Amaran 200D (แสงปกติ), Aputure Amaran 200x (แสงเป็นแถบๆเล็กน้อย) Godox SL200 (แสงปกติ), Godox SZ150R (ต้องปรับหัวไฟชิดกับ Mount แสงปกติ ทั้ง CCT, HSI mode)
อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • Nanlite PJ-BM Projection Attachment with 19° Lens
 • Rubber Cap
 • Gobo x 4
 • Gobo Frame
 • Gel Frame
 • Case
 • ขาตั้งไฟ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า
 • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
  ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
  จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
 • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม