Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า

ประเภทของการเช่า

  • ยืนยันที่อยู่ แสดง 1.บัตรประชาชน และ 2.เอกสารยืนยันที่อยู่*
  • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
  • นักเรียนนักศึกษา แสดงเอกสารแบบเดียวกับยืนยันที่อยู่ และยืนยันเอกสารว่ากำลังศึกษาอยู่
การวางหลักประกัน ตามมูลค่าอุปกรณ์
  • วางหลักประกันเป็นเงินสด
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  • วางสิ่งของค้ำประกัน

สามารถดูราคาประกันของการเช่าแต่ละแบบ และแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) หรือจดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการอื่นๆ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีไม่มีเอกสารบิลหรือจดหมาย ใช้เป็นแสดงรายการสั่งซื้อของจาก Shopee, Lazada ที่ส่งสำเร็จโดยเปิดประวัติการส่ง เพื่อดูที่อยู่ในมือถือให้ดูตอนมารับของ)
** เอกสารยืนยันสถานะนักเรียกนักศึกษา เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือเอกสารแจ้งผลการเรียน หรือหนังสือยืนยันสถานะนักเรียน/นักศึกษา โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ