Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Battery/Power แบตเตอรี่กล้อง

ให้เช่าแบตเตอรี่ แบตดัมมี่ สำหรับกล้องและไฟ

เลือก แบตเตอรี่กล้อง สำหรับยี่ห้อ
Sony GoPro Canon Fxlion ทั้งหมด

เช่า Battery/Power แบตเตอรี่กล้อง

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***