Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า DJI อุปกรณ์ถ่ายภาพ

ให้เช่ากล้อง DJI OSMO Pocket

ให้เช่ากล้อง DJI และอุปกรณ์ DJI

ให้เช่าไมโครโฟน DJI

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ DJI

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***