0

รายการไฟแฟรช สำหรับเช่า

ให้เช่าแฟรชถ่ายภาพ ทั้งแฟรชหัวกล้องและแฟรชสตูดิโอ สำหรับงานถ่ายภาพในและนอกสถานที่

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***