Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า แบตเตอรี่

ให้เช่าแบตเตอรี่ Power Station สำหรับกล้อง ไฟแฟรชและไฟต่อเนื่อง

เลือก แบตเตอรี่ สำหรับยี่ห้อ
Ecoflow Sony GoPro Canon Godox Fxlion ทั้งหมด

เช่า Battery/Power Power Station

เช่า Battery/Power แบตเตอรี่กล้อง

เช่า Battery/Power แบต Dummy

เช่า Battery/Power แบตเตอรี่ไฟแฟรช

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***