Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า กล้องถ่ายรูป Canon

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ สำหรับถ่ายงานหรือท่องเที่ยว

เลือก กล้องถ่ายรูป สำหรับยี่ห้อ
Ricoh Sony Canon Fujifilm Panasonic ทั้งหมด

เช่ากล้อง Mirrorless

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***