0

รายการเลนส์ สำหรับเช่า

ให้เช่าเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป ทุกช่วง Wide, Telephoto, Macro, Fix ฯ

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***