Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า เลนส์

ให้เช่าเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป ทุกช่วง Wide, Telephoto, Macro, Fix ฯ

เลือก เลนส์ สำหรับยี่ห้อ
Sony Canon Fujifilm Sigma Panasonic Tamron Samyang Olympus ทั้งหมด

เช่าเลนส์ Wide

เช่าเลนส์ Macro

เช่าเลนส์ Telephoto

เช่าเลนส์ Normal

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***