Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

เช่า Fokon/Rimelite XB Prime 5

ค่าเช่า 500 บาท/วัน

ไฟ Flash Studio สำหรับงานมืออาชีพ Mount Bowen ปรับ เพิ่ม/ลด กำลังไฟได้ถึง 7 stop 2.เพิ่ม/ลด กำลังไฟที่ละ 0.1 stop

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: @lightandlens

รายละเอียดไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Fokon/Rimelite XB Prime 5 สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Fokon/Rimelite XB Prime 5

 • ปรับ เพิ่ม/ลด กำลังไฟได้ถึง 7 stop
 • เพิ่ม/ลด กำลังไฟที่ละ 0.1 stop
 • ปรับ เพิ่ม/ลด ความสว่างของไฟนำแสงได้อย่างละเอียด(สว่างสุดจนถึงดับสนิท)
 • หลอดไฟนำแสงแบบ ฮาโลเจน 650W
 • หน้อจอแสดงผลแบบ LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด
 • โฟโต้เซลล์ทนต่อแสงภายนอกได้สูง
 • มีฝาครอบแก้วทนความร้อนสูง (Pyrex Cover Dome) มาพร้อมหัวไฟแฟลช

 

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • Flash Rimerite xb prime 5
 • Standard reflector Bowen mount
 • ขาตั้งไฟ
 • สายไฟ
 • Trigger Fokon
 • กระเป๋า

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า
 • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
  ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
  จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
 • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม