Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

เช่า Kupo KCP-414 + ชุดขาตั้งสำหรับถ่าย top view

ค่าเช่า 300 บาท/วัน

ชุดขาตั้งสำหรับติดตั้งกล้องไว้ถ่ายงาน top view ***ขาตั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาตั้งอื่นๆได้ อาจจะไม่เหมือนกับตามรูปตัวอย่าง***

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: @lightandlens

รายละเอียดอุปกรณ์ถ่ายรูป Kupo KCP-414 + ชุดขาตั้งสำหรับถ่าย top view สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Kupo KCP-414 + ชุดขาตั้งสำหรับถ่าย top view

 • ชุดขาตั้งสำหรับติดตั้งกล้องไว้ถ่ายงาน top view 

 • ในชุดอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขอตั้งได้เป็นสองแบบ
  แบบที่ 1 Kupo KCP-414 + ขา C-Stand + ก้านบูมของขา C-Stand
  แบบที่ 2 Kupo KCP-414 + ขาตั้งไฟแบบมีน้ำหนักมาก + ก้านบูม Stainless Steel MF-01 
อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • Kupo KCP-414 ที่ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้ง
 • ขาตั้ง + ชุดก้านบูม
 • ซองใส่

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า
 • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
  ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
  จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
 • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม