Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

เช่า Tamron TAP-in Console (Model TAP-01) for Canon EF

ค่าเช่า 100 บาท/วัน

อุปกรณ์สำหรับการตั้งค่าเลนส์ อัพเดตเฟิร์มแวร์ และการปรับค่า ของ เลนส์ Tamron สำหรับ เลนส์ Tamron Mount EF (Canon)

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: @lightandlens

รายละเอียดอุปกรณ์ถ่ายรูป Tamron TAP-in Console (Model TAP-01) for Canon EF สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Tamron TAP-in Console (Model TAP-01) for Canon EF

อุปกรณ์สำหรับการตั้งค่าเลนส์ อัพเดตเฟิร์มแวร์ และการปรับค่า ของ เลนส์ Tamron สำหรับ เลนส์ Tamron Mount EF (Canon)

ลูกค้าสามารถดูเลนส์ที่รองรับการใช้ Tap-in console ที่ Website Tamron ครับ

อัพเดตเฟิร์มแวร์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ของเลนส์
 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ของ TAP-in Console

ปรับแต่งค่าของเลนส์

 • ปรับการโฟกัสให้ถูกต้องแม่นยำตามาตรฐาน
 • ปรับเลือกระยะโฟกัสที่ต้องการจำกัด (รองรับเฉพาะเลนส์ที่มีฟังก์ชั่น Focus Limiter)
 • ปรับความเหมาะสมของระบบ Full-time Manual Focus (เฉพาะเลนส์ที่รองรับระบบ Full-time Manual Focus)
 • ปรับตั้งค่าระบบป้องกันการสั่นไหว VC (เฉพาะเลนส์ที่มีระบบ VC)
 • บันทึกค่าที่ตั้ง เก็บไว้ปรับแต่งเพิ่มได้

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • TAP-in Console
 • สาย USB tamron

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า
 • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
  ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
  จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
 • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม