Cart 0

ให้เช่า Canon อุปกรณ์ถ่ายภาพ

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป เช่าเลนส์ เช่าแฟรช จากแคนนอน

ให้เช่าเลนส์ Canon

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป Canon

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Canon

ให้เช่าไฟ Flash และไฟต่อเนื่อง LED Canon

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Canon

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***