Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Canon อุปกรณ์ถ่ายภาพ

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป เช่าเลนส์ เช่าแฟรช จากแคนนอน

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป Canon

ให้เช่าเลนส์ Canon

ให้เช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Canon

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Canon

ให้เช่าไมโครโฟน Canon

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Canon

ให้เช่าแบตเตอรี่ Canon

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***