Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

เช่า Saramonic SmartRig+

ค่าเช่า 90 บาท/วัน

อุปกรณ์ Mixer, Pre-Amp, Audio interface สำหรับต่อ Microphone, Wireless Microphone สามารถจ่าย +48 volts phantom power ได้ สามารถใช้ต่อทั้งกล้องและโทรศัพท์สำหรับอัดเสียงได้เลย

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: @lightandlens

รายละเอียดไมโครโฟน Saramonic SmartRig+ สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าไมโครโฟน Saramonic SmartRig+

อุปกรณ์ Mixer, Pre-Amp, Audio interface สำหรับต่อ Microphone, Wireless Microphone

สามารถจ่าย +48 volts phantom power ได้

สามารถใช้ต่อทั้งกล้องและโทรศัพท์ที่มีช่อง 3.5mm สำหรับอัดเสียงได้เลย

สามารถใช้ต่อ Microphone ได้ 2 Channel (XLR หรือ 3.5mm) และสามารถจ่ายไฟ +48 volts phantom power สำหรับต่อ Dynamic microphone หรือ shortgun หรือ Mic boom ที่ต้องใช้ไฟ phantom power ได้

ใช้สำหรับต่อกล้องที่มีภาค PreAmp ไม่ดีหรือมี noise เยอะ ช่วยลด noise ทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้น

มีช่องต่อ headphone สำหรับ Monitor เสียงได้ 

 

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • ซองใส่
 • ถ่าน 9V

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า
 • 1 เลือกวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
  ระบุวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน
  จะปรากฎค่าเช่า และค่าประกัน
 • 2 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 3 ยืนยันและรับอุปกรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม