Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Sony อุปกรณ์ถ่ายภาพ

เช่ากล้องถ่ายรูป Mirrorless เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายรูปโซนี่

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป Sony

ให้เช่าเลนส์ Sony

ให้เช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Sony

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Sony

ให้เช่าไมโครโฟน Sony

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Sony

ให้เช่าแบตเตอรี่ Sony

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***