Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Godox อุปกรณ์ถ่ายภาพ

ให้เช่าไฟแฟรชโกดอก พร้อมอุปกรณ์

ให้เช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Godox

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Godox

ให้เช่าแบตเตอรี่ Godox

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***