Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่าเลนส์ Normal

ให้เช่าเลนส์ช่วง Normal ระยะปกติ Sony, Canon, Panasonic, Fujifilm

เลือก Normal สำหรับยี่ห้อ
Sony Canon Fujifilm Sigma Panasonic ทั้งหมด

เช่าเลนส์ Normal

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***