Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า อุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ DJI

ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับถ่ายวีดีโอ จอมอนิเตอร์และอัด Monitor&Recorder, กิมบอล Gimbal ฯ

เลือก อุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ สำหรับยี่ห้อ
Accsoon DJI Portkeys Atomos Zhiyun ทั้งหมด

เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Gimbal

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***