0

เช่า Saramonic SmartRig+

ค่าเช่า 90 บาท/วัน

อุปกรณ์ Mixer, Pre-Amp, Audio interface สำหรับต่อ Microphone, Wireless Microphone สามารถจ่าย +48 volts phantom power ได้ สามารถใช้ต่อทั้งกล้องและโทรศัพท์สำหรับอัดเสียงได้เลย

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลการเช่าอุปกรณ์ถ่ายรูปเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: lightandlens


For Foreigners: Click to see how to rent for Non-Thai Nationals

รายละเอียดอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Saramonic SmartRig+ สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Saramonic SmartRig+

อุปกรณ์ Mixer, Pre-Amp, Audio interface สำหรับต่อ Microphone, Wireless Microphone

สามารถจ่าย +48 volts phantom power ได้

สามารถใช้ต่อทั้งกล้องและโทรศัพท์ที่มีช่อง 3.5mm สำหรับอัดเสียงได้เลย

สามารถใช้ต่อ Microphone ได้ 2 Channel (XLR หรือ 3.5mm) และสามารถจ่ายไฟ +48 volts phantom power สำหรับต่อ Dynamic microphone หรือ shortgun หรือ Mic boom ที่ต้องใช้ไฟ phantom power ได้

ใช้สำหรับต่อกล้องที่มีภาค PreAmp ไม่ดีหรือมี noise เยอะ ช่วยลด noise ทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้น

มีช่องต่อ headphone สำหรับ Monitor เสียงได้ 

 

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • ซองใส่
 • ถ่าน 9V

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า

 • 1 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 2 รอการติดต่อกลับ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  และแจ้งเอกสารประกอบ
 • 3 รับอุปกรณ์ถ่ายภาพ รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด
  ที่หน้าร้าน Light&Lens
  ติด BTS เสนานิคม

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน 50%)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • วางเอกสารตัวจริง วางบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง (วางหลักประกันไม่เกิน 15,000 บาท)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน 30%)

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

For Foreigners: How to Rent Equipment for Non-Thai Nationals