Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Flash&LED ขาตั้ง

ให้เช่าขาตั้งกล้อง Tripod, Monopod สำหรับถ่ายรูปและวีดีโอ

เลือก ขาตั้ง สำหรับยี่ห้อ
miliboo Manfrotto Zomei LightandLens Benro Qzsd Kupo ทั้งหมด

เช่าอุปกรณ์ ขาตั้ง

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***