Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่ากล้อง Mirrorless

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ Sony, Canon, Panasonic, Fujifilm

เลือก Mirrorless สำหรับยี่ห้อ
Sony Canon Fujifilm Panasonic ทั้งหมด

เช่ากล้อง Mirrorless

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***