Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่าอุปกรณ์ สายลั่น Shutter

ให้เช่าสายลั่นซัตเตอร์ สำหรับกล้องถ่ายรูป

เลือก สายลั่น Shutter สำหรับยี่ห้อ
Canon ทั้งหมด

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***