0

เช่า Canon 600EX-RT

ค่าเช่า 250 บาท/วัน

แฟรชครอบคลุมระยะเลนส์ 20 to 200 mm หรือ 14mm เมื่อใช้ที่กระจายแสง ใช้งานได้ 100-700 shot ต่อถ่ายหนึ่งชุด

กรอกวันเวลา เพื่อคำนวนค่าเช่าและค่าประกัน
วันเวลาที่ยืม - คืน วัน - เวลาที่มารับของ
วัน - เวลาที่คืนของ
กรุณาเลือกวันเวลาที่ต้องการยืม-คืน

สอบถามข้อมูลการเช่าอุปกรณ์ถ่ายรูปเพิ่มเติม
โทร: 081-999-4001
Line ID: lightandlens


For Foreigners: Click to see how to rent for Non-Thai Nationals

รายละเอียดไฟแฟรช Canon 600EX-RT สำหรับเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายการอุปกรณ์สำหรับการเช่าไฟแฟรช Canon 600EX-RT

 • Compatible Cameras E-TTL II/E-TTL Autoflash EOS DSLR
 • Guide Numberhe maximum Guide No. is approximately 196.9 ft./60m at ISO 100 varies from approximately 85.3 ft./26m to 196.9 ft. /60m according to the flash coverage (20 to 200 mm). When the extendable wide panel is pulled out, the flash coverage is 14 mm and the Guide No. is approximately 15/49.2
 • Number of Flashes Approx. 100 - 700 flashes (with size-AA/LR6 alkaline batteries)
 • Recycling Time Normal flash: Approx. 0.1 - 5.5 sec. Quick flash: Approx. 0.1 - 3.3 sec. With size-AA/LR6 alkaline batteries Flash-ready state indicated by beep sound
 • High-speed Sync (at 1/250 sec.)
 • Power Source Four AA-size/LR6 alkaline or rechargeable Ni-MH or Lithium Batteries External Power Source Compact Battery Pack CP-E4
 • Dimensions Approx. 3.1 (W) x 5.6 (H) x 4.9 (D) in. / 79.7 (W) x 142.9 (H) x 124.5 (D) mm
 • Weight Approx. 15.0 oz / 425 g
อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย
 • ถ่านชาร์จ AA 4 ก้อน
 • ที่ชาร์จถ่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร 081-999-4001

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า

 • 1 จองผ่านเว็บไซต์ เลือกรายการอุปกรณ์
  และวันเวลาที่ต้องการยืม
  แล้วทำการจองผ่านระบบ
 • 2 รอการติดต่อกลับ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  เพื่อยืนยันการจอง
  และแจ้งเอกสารประกอบ
 • 3 รับอุปกรณ์ถ่ายภาพ รับอุปกรณ์ตามวันเวลานัด
  ที่หน้าร้าน Light&Lens
  ติด BTS สะพานควาย

ประเภทของการเช่า

 • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน 50%)
 • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
 • วางเอกสารตัวจริง วางบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง (วางหลักประกันไม่เกิน 15,000 บาท)
 • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน 30%)

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) จดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

[+] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

For Foreigners: How to Rent Equipment for Non-Thai Nationals